aktualizováno: 06.11.2018 08:56:33

chovateľská   stanica    Ž I V Ý    S E N

Tlačivá - SKJ - plemenná kniha a iné
Sme radi, že ste si otvorili naše stránky.....

TLAČIVÁ , ktoré pravdepodobne budete potrebovať :

Žiadosť o udelenie titulu Slovenský champion krásy mladých

http://www.skj.sk/phpmenu.php?s=25

Žiadosť o udelenie titulu Slovenský champion krásy

http://www.skj.sk/phpmenu.php?s=26

Žiadosť o udelenie titulu Slovenský Grand champion krásy 

http://www.skj.sk/phpmenu.php?s=29

Žiadosť o udelenie titulu Slovenský Veterán champion krásy  

http://www.skj.sk/phpmenu.php?s=27 

.................................................................................................................................................................................................................................

Žiadosť o medzinárodný championát  

Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu pôvodu psa

Žiadosť o registrácie názvu chovateľskej stanice      

Žiadosť na preregistráciu chovnej spôsobilosti 

Žiadosť na vystavenie prílohy k preukazu o pôvode psa

Žiadosť na vystavenie exportného preukazu o pôvode psa

Potvrdenie o kontrole totožnosti psa

 

Podklady k prihláške na zápis vrhu

Podmienky registrácie importovaných jedincov

       nájdete tu : http://www.skj.sk/phpmenu.php?s=2

 

TOPlist
Navštívte nás zase.....